Mondelinge ooreenkoms - is dit geldig?

PUBLISHED 22 JUL 2015