News and Updates

PUBLISHED 16 OCT 2014   

30 September 2014| Cilliers & Reynders Inc.| News 360 Notifications and Updates

 

Grondeise: Wat elke koper moet weet

Die koop van ‘n addisionele stuk grond met die oog op die uitbreiding van ‘n plaas en besigheid is ‘n opwindende, tog wesenlike besluit wat ‘n boer neem. Ooglopende faktore wat oorweeg moet word voordat die transaksie aangegaan word, is onder meer ligging, grootte, water- en kragtoevoer, asook natuurlik die finansies. Tog is daar ander onderliggende kwessies wat ‘n boer se besluit om uit te brei aansienlik kan beïnvloed. Tref dus die nodige voorsorg nou en vermy spyt later.

Lees Meer ?

 

Regmatige uitsettings: Die feite

Behuising is noodsaaklik en `n primêre behoefte vir elke mens. Aangesien meeste van ons akkomodasie bekom deur te huur of deur huislenings of selfs deur staatsbehuising wat deur munisipaliteite voorsien word, is dit belangrik om te weet wat jou regte is en wat die korrekte prosedure is as dit kom by regmatige uitsettings.

Lees Meer ?

 

Debt Review: Manoeuvring through the thorns

In the wake of the National Credit Act, Debt Review has been heralded by many as a lifeline for those that are over-indebted. However, there is a growing perception of distrust towards the Debt Counselling profession as many people under Debt Review find themselves even further in the red. A significant number of debt blunders can be avoided by understanding the mechanics of Debt Review, and by making informed choices.

Read More ?

The complexity of contracting internationally

Globalisation has opened the door to individuals and businesses to become bolder and more internationally active. This implies a greater degree of international contracting. Although substantial benefits can arise from expanding your business internationally, it can also present many difficulties if you are unaware of the legal consequences of contracting in the international arena, particularly where you are involved in a contractual dispute with an international party.

Read More ?